Tantrische Mysterieschool

Doordringen in het Mysterie

Je spiritualiteit midden in de wereld

De Mysterieschool is een doorgaande leerweg om het mysterie van het bestaan vanuit de Tantrische traditie te onderzoeken en de realisatie ervan vorm geven in je dagelijks leven.

De hele geschiedenis door hebben mensen in mysteriescholen de diepte en lichtheid van de werkelijkheid leren kennen en belichamen door onderzoek van de eigen ervaring. Deze doorgaande leergang richt zich zowel op het verdiepen van ieders persoonlijke proces en contact met het mysterie, als op hoe we het mysterie ‘dicht bij’ kunnen houden en kunnen uitdrukken in ons dagelijks leven: in de relatie met onszelf, in hoe we ons verhouden tot anderen en in hoe we onze plek innemen in de maatschappij. We creëren met de Mysterieschool een gezamenlijk veld om te onderzoeken, leren, groeien, spelen en ‘gewoon maar te zijn’ - met Tantra als inspiratie, leidraad en bron.

De kiem voor de Mysterieschool is gelegd in 2013, toen bleek dat veel mensen na de Tantratraining graag verder wilden studeren in een vaste groep. We kijken hoe de vragen die bij ieder op zullen komen over leven, liefde en werken, over Tantra en spiritualiteit, mede richting kunnen geven aan het programma. De thema’s liggen dus nog niet allemaal vast en zullen gedurende het proces organisch verder uitkristalliseren, afhankelijk van de behoeften van de groep.

We geven iedere deelnemer de kans door haar of zijn eigen vragen te stellen Tantra werkelijk tot iets van zichzelf te maken, zodat het voor iedereen een unieke kleur kan krijgen. We zullen blijven oefenen met alles wat we in de groepen en de Training gebruiken en dat verder verdiepen. Thema’s als 'jezelf precies daar laten zijn waar je bent', acceptatie en openheid, waarachtigheid, kracht en gevoeligheid, smelten in liefde, werken met de vitale seksuele energie, transformatie, volledigheid door de realisatie van de eenheid van Shiva en Shakti, lichamelijkheid en sensualiteit, vieren en spelen, vertrouwen, overgave en rusten in het onbekende: ze zullen alsmaar terugkomen in teachings, meditaties, dialogen, het lichaamswerk, de partneroefeningen, grotere structuren, dansen en zingen, creatieve projecten. En we zullen aspecten van Tantra behandelen waar we nog nergens aan toegekomen zijn. De leergang zal dus een breed aanbod geven.

Het thema van de 5e cyclus is Over Liefde

Na de 5e cyclus gaat de Mysterieschool door in retraites van een week:
Mysterieschool 6: 30 augustus - 6 september 2025 (Preau)
Mysterieschool 7: 7  - 14 augustus 2026 (Meeuwenveen)
Mysterieschool 8: 9 - 16 april 2027 (Meeuwenveen)
(Planning onder voorbehoud.)


Voor wie is de Mysterieschool?

Je kunt deelnemen wanneer je de tweejarige Tantra Training hebt voltooid. De training wordt gegeven door Carla Verberk. Remmelt van Kleef zal geregeld co-teacher zijn. Incidenteel nodigen we een gastdocent uit.

Het is belangrijk je te realiseren dat de Mysterieschool geen beroepsopleiding is. Het gaat je niet opleiden tot tantratherapeut of tantraleraar. Wel zullen we alle deelnemers ondersteunen om een eigen invulling te vinden voor wat het betekent om een Tantrika te zijn in de wereld; van Tantrische kleuterjuf tot bankier, van moeder tot kunstenaar.

Naast de Mysterieschool is Rijping en Bloei ontwikkeld als vervolg op de Tantra Training.

Aanmelding en commitment

Deelnemers committeren zich steeds voor een module. Iedere module zal er nieuwe instroom en uitstroom zijn, wat een verfrissende beweging in het veld kan brengen. Heb je interesse om deel te nemen, dan kan je ons dat laten weten door een email te sturen naar: info@centrumvoortantra.nl. De kans dat je nog in kan stromen in de deze module is zeer gering, aangezien we al een lange instroomlijst hebben. Deelnemers aan de vorige module kunnen zich met voorrang inschrijven.

Bij inschrijving verbind je je aan onze annuleringsvoorwaarden.Meer mysterie groepen:

Reis in het Donker
Rijping en Bloei

Datum
Tantrische Mysterieschool 5e cyclus
19-09-2024 t/m 26-09-2024
17-03-2025 t/m 20-03-2025

Staf
Carla Verberk
Remmelt van Kleef

Locatie
Meeuwenveen – Havelte

Kosten voor deze groep (p.p)
€ 2500,- (incl. € 338,35 btw)

Opbouw van deze kosten:

Kosten training (p.p)
€ 1450,- (incl. € 251,65 btw)

Kosten verblijf (p.p)
€ 1050,- (incl. € 86,70 btw)

0