Tantrische Mysterieschool

Doordringen in het Mysterie

Je spiritualiteit midden in de wereld

De Mysterieschool is een doorgaande leerweg om het mysterie van het bestaan vanuit de Tantrische traditie te onderzoeken en de realisatie ervan vorm geven in je dagelijks leven.

De hele geschiedenis door hebben mensen in mysteriescholen de diepte en lichtheid van de werkelijkheid leren kennen en belichamen door onderzoek van de eigen ervaring. Deze doorgaande leergang richt zich zowel op het verdiepen van ieders persoonlijke proces en contact met het mysterie, als op hoe we het mysterie ‘dicht bij’ kunnen houden en kunnen uitdrukken in ons dagelijks leven: in de relatie met onszelf, in hoe we ons verhouden tot anderen en in hoe we onze plek innemen in de maatschappij. We creëren met de Mysterieschool een gezamenlijk veld om te onderzoeken, leren, groeien, spelen en ‘gewoon maar te zijn’ - met Tantra als inspiratie, leidraad en bron.

De kiem voor de Mysterieschool is gelegd in 2013, toen bleek dat veel mensen na de Tantratraining graag verder wilden studeren in een vaste groep. We kijken hoe de vragen die bij ieder op zullen komen over leven, liefde en werken, over Tantra en spiritualiteit, mede richting kunnen geven aan het programma. De thema’s liggen dus nog niet allemaal vast en zullen gedurende het proces organisch verder uitkristalliseren, afhankelijk van de behoeften van de groep.

We geven iedere deelnemer de kans door haar of zijn eigen vragen te stellen Tantra werkelijk tot iets van zichzelf te maken, zodat het voor iedereen een unieke kleur kan krijgen. We zullen blijven oefenen met alles wat we in de groepen en de Training gebruiken en dat verder verdiepen. Thema’s als 'jezelf precies daar laten zijn waar je bent', acceptatie en openheid, waarachtigheid, kracht en gevoeligheid, smelten in liefde, werken met de vitale seksuele energie, transformatie, volledigheid door de realisatie van de eenheid van Shiva en Shakti, lichamelijkheid en sensualiteit, vieren en spelen, vertrouwen, overgave en rusten in het onbekende: ze zullen alsmaar terugkomen in teachings, meditaties, dialogen, het lichaamswerk, de partneroefeningen, grotere structuren, dansen en zingen, creatieve projecten. En we zullen aspecten van Tantra behandelen waar we nog nergens aan toegekomen zijn. De leergang zal dus een breed aanbod geven.

Het thema in 2018 - 2019 is Leven & Dood.

Het thema van het 4e drieluik wordt Samen Stralen...


Voor wie is de Mysterieschool?

Je kunt deelnemen wanneer je de tweejarige Tantra Training hebt voltooid. De training wordt gegeven door Carla Verberk. Remmelt van Kleef en Viram Verberk zullen geregeld co-teachers zijn. Incidenteel nodigen we een gastdocenten uit.

Het is belangrijk je te realiseren dat de Mysterieschool geen beroepsopleiding is. Het gaat je niet opleiden tot Tantra therapeut of Tantra leraar. Wel zullen we alle deelnemers ondersteunen om een eigen invulling te vinden voor wat het betekent om een Tantrika te zijn in de wereld; van Tantrische kleuterjuf tot bankier, van moeder tot kunstenaar.

Aanmelding en commitment

Deelnemers committeren zich steeds voor een cyclus van anderhalf jaar. Iedere anderhalf jaar zal er nieuwe instroom en uitstroom zijn, wat een verfrissende beweging in het veld kan brengen. Heb je interesse om deel te nemen aan de vijfde cyclus, dan kan je ons dat laten weten door een email te sturen naar: info@centrumvoortantra.nl. Deelnemers aan het lopende drieluik kunnen zich met voorrang inschrijven.

Waar bestaat een Mysterieschool cyclus uit?

  • Een drieluik bestaat allereerst uit drie residentiële blokken. Het eerste in Preau in Frankrijk. Preau is een fantastische plek met voldoende ruimte en stilte om dit thema vorm te kunnen geven. De andere twee blokken zijn in Meeuwenveen.
  • We ondersteunen dat tussen ieder blok een oefendag is zonder begeleiding in subgroepen. Wellicht besluit een subgroep om zoiets vaker te organiseren.

Data 4e drieluik

  • Blok 1: 12 t/m 19 september 2020 in centrum Preau (www.preau.nl)
  • Blok 2: 14 t/m 18 april 2021 in Meeuwenveen
    Vervolgdag: kiezen uit 31 juli of 1 augustus 2021
  • Blok 3: 23 t/m 30 november 2021 in Meeuwenveen

De kosten voor training en volpension voor het drieluik 2020/21 zijn in totaal € 3.500,-Datum
Tantrische Mysterieschool 3e drieluik (gesloten)
09-11-2019
10-11-2019

Tantrische Mysterieschool 4e drieluik
12-09-2020 t/m 19-09-2020
14-04-2021 t/m 18-04-2021
23-11-2021 t/m 30-11-2021

Staf
Carla Verberk
Remmelt van Kleef

Locatie
Meeuwenveen – Havelte

Kosten voor deze groep (Afhankelijk van de datum)
€ 3275,- (incl. € 395,89 btw)
€ 3500,- (incl. € 443,67 btw)

Opbouw van deze kosten:

Kosten training (Afhankelijk van de datum)
€ 1800,- (incl. € 312,40 btw)
€ 1700,- (incl. € 295,04 btw)

Kosten verblijf (Afhankelijk van de datum)
€ 1475,- (incl. € 83,49 btw)
€ 1800,- (incl. € 148,62 btw)

0