Tantra ondersteunt het smelten van je ego-pantser, zodat je weer samen kan vallen met het mysterie van het bestaan.

Wat is Tantra?

Graag vertellen we je iets meer over een aantal aspecten die bepalend zijn voor onze visie op Tantra. Er zijn vele kleuren in Tantra en we vinden het belangrijk dat je iets weet over hoe wij Tantra zien, ervaren en aanbieden.

Leren door eigen ervaring
Tantra is geen geloof maar een mystieke traditie. Het is een expressie van diepe liefde voor de onpeilbare diepte en schoonheid van het mysterie van het leven. Tantrika's zijn geen gelovigen, maar onderzoekers. Ze willen de werkelijkheid leren kennen door het leven in al haar volheid te beleven. Zo ervaren ze het 'goddelijke' op aarde.

De kern van Tantra
Tantra is een spirituele stroming waarvan de eerste sporen teruggaan tot bijna vijfduizend jaar geleden. De Tantrische traditie heeft veel stromingen gekend, en ook invloed gehad op verschillende oosterse religies. In onze tijd beoefenen mensen Tantra binnen de oosterse tradities van Hindoeïsme en boeddhisme.

Er zijn ook 'moderne', westerse stromingen, die kennis uit het oosten met die uit het westen combineren. Het woord 'Tantra' wordt in het westen helaas vaak beperkend gebruikt als een verwijzing naar seks. In onze visie ligt de kern van Tantra niet in seks, maar in het zijns-aspect ervan.

Seksualiteit is slechts één van de terreinen waar we ons op richten. We willen je in de eerste plaats leren om bewust aanwezig te zijn in het voortdurende proces van verandering en groei, waar het leven uit bestaat. We ondersteunen je om daarbij zo volledig mogelijk in contact te zijn met jezelf en je omgeving, jezelf accepterend met alles wat er is.

Het vraagt een grote bereidheid naar jezelf te kijken en je ervaring te doorvoelen, of die nu aangenaam is of niet. Daardoor ontstaat ruimte voor groei en transformatie.

Tantra en ego
Het ego, onze krampachtige persoonlijkheid, vindt zijn basis in ervaringen uit het verleden. Het bestaat uit specifieke aannames over het leven, die je houding ten aanzien van jezelf en de wereld bepalen. Dit gaat gepaard met vaak subtiele lichamelijke spanningen.

Het ego vormt een pantser dat je probeert te beschermen tegen pijn. De tragiek is dat het je ook afsnijdt van werkelijk contact met je innerlijke diepte en de voeding uit je omgeving. Wij zien dit ego als de bron van onze diepste pijn en eenzaamheid. De inzet van Tantra is om dit pantser te laten smelten, zodat je weer samen kan vallen met het mysterie van het bestaan.

Tantra, aanwezigheid, bewustzijn en ruimte
We proberen in ons werk je contact met aanwezigheid en bewustzijn te verruimen. Om je te laten proeven van de oneindige en veelkleurige diepte, vrede en vreugde ervan. Om je te laten ervaren dat je diepste realiteit een bewuste, gevoelige, potentievolle, belichaamde ruimte is.
De vele vormen die het leven in je aanneemt, kunnen in die ruimte vrijelijk komen en gaan.

Tantra en seks
Tantra werkt met onderwerpen die dicht bij je liggen, waar je van nature belangstelling voor hebt. Seksualiteit hoort daarbij.

Seksualiteit is een uitdrukking van de natuurlijke levensenergie. Overgave aan die levensenergie is een ingang tot de spirituele dimensie. Maar dat kan alleen als we in contact zijn met onze aanwezigheid en in verbinding met ons hart. Seksualiteit is een uitdrukking van het goddelijke. Het is een mogelijkheid om het goddelijke te belichamen en in de wereld te brengen.

Seks kan óók een middel worden om je ego te bevredigen en - ontdaan van gevoeligheid - ontaarden in destructiviteit. Wij leren je gevoeliger, intiemer, meer ontspannen en opener te blijven in seks. In Tantra wordt seks meditatie.

Seksualiteit en intimiteit krijgen in verschillende fasen van je leven een andere betekenis. Het ontwikkelingsproces van ieder mens is daarin uniek. We vinden daarom niet dat je seks op een bepaalde manier zou moeten beleven. Dat het beter is om vaak, weinig of niet te vrijen. Met één of met meerdere partners, met je eigen of met de andere sekse. Of je wel of niet klaar komt. Van belang is dat je kunt ontdekken wat voor jou betekenisvol, vervullend en verruimend is.

Tantra werkt overigens vooral met seksuele energie in de brede betekenis van het woord: de sprankelende vitale levensenergie die zich in alles manifesteert en alles in beweging brengt. Deze vitale, vrije seksuele energie botst onvermijdelijk met de krampachtige egostructuur. Het goede daarvan is dat de structuur daardoor aan de oppervlakte komt en beter zichtbaar wordt. Gedragen in bewustzijn en in het veld van aanwezigheid kan het vervolgens transformeren.

Tantra en de ander
Tantra benadrukt dat alles wat je zoekt in jezelf te vinden is. Het werk helpt je aandacht naar binnen te richten om het 'goddelijke' in jezelf te vinden. Dit bevrijdt je van de misvatting dat de sleutel tot vervulling bij anderen ligt.

Dit betekent niet dat je je terug zou moeten trekken uit de wereld. Je kan in de ontmoeting met anderen ongelooflijk veel leren over jezelf en grote vreugde en diepte ervaren. We besteden veel aandacht aan het contact met andere mensen, zodat je kan leren zien wanneer je ego in oordelen, angsten en verlangens verstrikt raakt. Zo kan je het 'goddelijke' ook leren herkennen in je medemensen. Alleen in dat bewustzijn kan je anderen echt ontmoeten.

Is Tantra therapie?
Nee, dat is het niet. Hoewel we vaak horen dat er voor deelnemers iets opent in onze retraites waar ze in therapie niet toe komen, hebben we niet genoeg tijd om individuele thema's helemaal door te werken.

Ter afsluiting
We zijn zelf constant in ontwikkeling. We rijpen en groeien aan alles in ons leven, zo goed en zo kwaad als dat ons afgaat. We zijn dankbaar om zoveel van onze tijd met Tantra bezig te kunnen zijn en zijn je dankbaar voor je aandacht en je tijd.

Wil je zelf iets ervaren van Tantra? Kom naar één van onze introductiemiddagen.

Heb je een vraag die in dit artikel niet wordt beantwoord? Kijk dan bij de veelgestelde vragen.


Tantra Nederland


Tantra Nederland


Tantra Nederland


Tantra Nederland


Tantra Nederland


Tantra Nederland


Tantra Nederland