Coosje Haak

Kantoor

Al jaren volg ik lessen en trainingen bij Martina en doordat zij in aanraking is gekomen met Tantra, kwam Tantra ook op mijn pad via haar lessen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Wat mij in Tantra aanspreekt, is dat het zowel aandacht heeft voor het lichamelijke als het geestelijke en de koppeling daartussen. Je kan je lichaam als kompas gebruiken. Sinds ik dit bewustzijnswerk doe, heb ik meer zicht gekregen in welke patronen ik soms schiet. Die gaan razendsnel, maar toch lukt het me nu af en toe om iets anders te doen.

Ik krijg ook meer oog voor mijn eigen motieven. Waarom doe ik dit? Wil mijn ego dit? Of is dit dienend voor het geheel? Ik ontdekte dat ik sommige dingen doe ik omdat ik iets op de situatie projecteer wat ik moeilijk vind. Het voelt als zuiverder worden, maar nou vind ik niet dat je daar helemaal geen fouten in zou mogen maken. Maar ik schijn liever eerst het lichtje op mezelf, en dan pas misschien op de ander.

Ik deed samen met mijn man Gerard de introductiegroep in drie weekenden, bij Kyo en Gem. We hadden tijdens die weekenden ontzettend veel plezier en vreugde samen. Daarna ging ik zelf aan de slag. Nu voel ik veel meer bodem in mezelf. Ik hoef het niet meer buiten me te halen, maar ik vind het in mezelf. En dáár kan ik invloed op uitoefenen.

Het opvoeden van onze kinderen ervoer ik in het begin als een grote, zware verantwoordelijkheid. Ik zeg wel eens: ik heb vier spiegels gebaard. Elk kind leert mij iets anders. Sinds ik het opvoeden kan zien als een plek waar ik mij zelf te ontwikkelen heb, vind ik 't veel leuker en makkelijker.

Het is niet altijd alleen maar fijn, meer bewustzijn. De grenzen van mijn kunnen komen daardoor bijvoorbeeld ook scherper in beeld. Wat ik wel heel fijn vind, is dat ik nooit uitgeleerd ben. Het is echt een doorgaand proces en er ligt nog een wereld voor me open.

Meer bewustzijn in de wereld is belangrijk. Wat ik vóór Tantra al niet begreep is: 'jij moet weg, want je bent anders dan ik'. Door dit werk samen met anderen te doen wordt helder dat je misschien wel allemaal anders bent, maar dat er in de diepte nog veel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. Dat brengt zoveel meer begrip. De wereld zou er zachter en ronder van worden als we ons minder afreageren op elkaar.

Het Centrum voor Tantra is een ontzettende fijne plek om te werken. Ik heb het gevoel dat we Tantra in het dagelijks leven brengen door hoe we hier samenwerken en elkaar zien. Ik ben eigenlijk helemaal gelukkig hier. Ik word gezien in m'n goede dingen, maar Jeroen vraagt me ook soms ook wel eens: 'adem je nog?'