Disclaimer

Privacyverklaring van je persoonsgegevens
We vinden je privacy erg belangrijk. We zullen dan ook zeer zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken deze voor onze eigen administratie, om je te informeren over ons werk en voor een enkele functie binnen deze site. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Je kunt je gegevens op ieder moment opvragen en/of laten wijzigen via onze administratie. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of links naar andere sites die niet ons eigendom zijn, hebben we opgenomen om je te informeren. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar we verwijzen, kunnen wegeen garantie geven, of aansprakelijkheid op ons nemen, met betrekking tot de inhoud, diensten of producten van dergelijke site. Natuurlijk zullen we contact opnemen als je er een klacht over hebt.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn ons eigendom. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid
Hoewel we er alles aan doen deze site foutloos, volledig en ononderbroken te laten functioneren, kunnen we geen aansprakelijkheid op ons nemen voor geleden schade naar aanleiding van gebruik van onze site. Het kan ook zijn dat sommige gegevens achterhaald zijn zonder dat we dat door hebben. Mocht je daar toch last van ondervinden, neem dan in ieder geval altijd contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken wat er is gebeurd en of we iets voor je kunnen betekenen.

Data en prijzen
Alle informatie op deze site, waaronder data en prijzen, publiceren we altijd onder voorbehoud van wijziging.

Klachtenservice
Wil je ons alsjeblieft laten weten als er iets is waar je ontevreden over bent? Alleen dan immers kunnen we kijken wat er speelt, wat ons aandeel daar in is en wat we kunnen doen om tot een bevredigende oplossing te komen. Wil je ons zo nodig een email sturen? Dank je wel.