ANNULERINGSVOORWAARDEN

Vanwege het uiteenlopende karakter van onze groepen, hebben we een aantal verschillende regelingen. Kijk hieronder voor welke groep je informatie zoekt.

Covid-19
Als wij een groep moeten annuleren i.v.m. de corona maatregelen van de overheid, dan krijg je je geld terug minus 50 euro administratiekosten.
Daardoor draag je ook een (klein) deel van het risico van het moeten afzeggen van een groep.

Losse middagen / avonden
Voor losse middagen / avonden geven we geen restitutie bij annulering, deze kunnen ook niet worden verplaatst.

Losse dagen 
Bij annulering tot 6 weken voor de start van de groep brengen we € 25,- administratiekosten per persoon in rekening. Bij annulering na deze datum blijft het bij dit bedrag als we een wachtlijst hebben en daarop een geschikte vervanger vinden. Vinden we die niet, dan brengen we het totale cursusgeld in rekening.

Introductiegroepen ILentegroep, Zomergroep, Kerstgroep, Parengroep, VrouwengroepJong Tantra, Herfstgroep, Wintergroep, Voorjaarsgroep
Annuleer je tot 2 maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 50,- administratiekosten per persoon verschuldigd. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 50,- administratiekosten per persoon, áls we een voor ons acceptabele vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale cursusgeld verschuldigd, minus de kosten voor het voedsel (€ 31,- p.p.p.d.). Annuleer je binnen 2 weken, dan brengen we ook het voedsel in rekening.

Introductiegroepen IIIntroductie in 3 weekenden voor paren
Bij annulering tot 2 maanden voor het begin van de groep, brengen we jullie € 50,- administratiekosten per persoon in rekening. Binnen 2 maanden voor de start van de groep rekenen we dit bedrag als we in onze ogen geschikte vervangers op de wachtlijst hebben. Vinden we die niet, dan berekenen we het totale cursusgeld.

Open groep: Meesterschap in Mantra,  De Yoga van Klank / The Yoga of Sound
Annuleer je tot 2 maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 50,- administratiekosten per persoon verschuldigd. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 50,- administratiekosten per persoon, áls we een voor ons acceptabele vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale cursusgeld verschuldigd, minus de kosten voor het voedsel (€ 31,- p.p.p.d.). Annuleer je binnen 2 weken, dan brengen we ook het voedsel in rekening.

Vervolggroepen ILinkingweek, Jade Ei, Jong Tantra Weekend, Loslaten en Overgave, Tantra in relatie, Ontspannen in Aanraken
Annuleer je tot 2 maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 50,- administratiekosten per persoon verschuldigd. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 50,- administratiekosten per persoon, áls we een voor ons acceptabele vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale cursusgeld verschuldigd, minus de kosten voor het voedsel (€ 31,- p.p.p.d.). Annuleer je binnen 2 weken, dan brengen we ook het voedsel in rekening.

Vervolggroepen II:
Bij annulering tot 6 weken voor de start van de groep brengen we € 50,- administratiekosten per persoon in rekening. Bij annulering na deze datum blijft het bij dit bedrag als we een wachtlijst hebben en daarop een geschikte vervanger vinden. Vinden we die niet, dan brengen we het totale cursusgeld in rekening.

Retraites ISeks & RuimteVloeibaarheid in Aanraking, Zeilgroep, Leven en Dood
Annuleer je tot 3 maanden voor het begin van de groep, dan rekenen we € 50,- administratiekosten per persoon. Annuleer je binnen 3 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 50, administratiekosten per persoon, als we (een) voor ons acceptabele vervanger(s) vinden. Wanneer we die niet vinden, dan brengen we je de helft van het totale bedrag in rekening. Annuleer je binnen 1 maand voor aanvang van de groep dan ben je het totale bedrag verschuldigd, tenzij je met een voor ons passende vervanger komt.

Retraites II
Annuleer je tot 6 maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 100,- administratie- en annuleringskosten (pp) verschuldigd. Binnen 6 maanden voor aanvang van de groep brengen we de helft van de trainingskosten in rekening, tenzij we een geschikte vervanger op de wachtlijst hebben. Als dat zo is, dan blijft het bij de € 100,- annuleringskosten. Annuleer je binnen 6 weken van tevoren, dan rekenen we je het totale cursusgeld (incl. accommodatie), tenzij we een geschikte vervanger vinden. In dat geval blijft het bij €100,- annuleringskosten.

Langere trajectenTantra TrainingMysterieschool
Voor deze langlopende trainingen onderteken je een contract met ons. Mocht je je terugtrekken na ondertekening, dan ben je volledig betaalplichtig voor het hele bedrag, tenzij wij een vervanger kunnen vinden. Lukt dat, dan ben je alleen de volledige aanbetaling verschuldigd. Voor TT 22 en 23 is dit 495 euro. Voor de Mysterieschool is de aanbetaling 320 euro.
Indien je niet kan meedoen aan een blok van de Tantra Training door verplaatsing i.v.m. Covid-19 maatregelen, dan krijg je de mogelijkheid dat blok in te halen in een andere training en betaal je de verblijfskosten voor dat blok.

Overig
Voor alle andere groepen, trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot 2 maanden voor het begin, brengen we je € 50,- administratiekosten per persoon in rekening. Binnen 2 maanden voor aanvang van de groep rekenen we € 50,- administratiekosten per persoon, áls we een voor ons acceptabele vervanger op een wachtlijst hebben. Wanneer we die niet hebben, dan ben je het totale cursusgeld verschuldigd.