ANNULERINGSVOORWAARDEN

Als je moet annuleren is dat naar en lastig voor jou als deelnemer en voor ons als Centrum. Bij het opstellen van de annuleringsvoorwaarden hebben we rekening gehouden met de deelnemers en de onvoorspelbaarheid van het leven én met onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en gezonde bedrijfsvoering.

Vanwege het uiteenlopende karakter van onze groepen, hebben we een aantal verschillende regelingen. Kijk hieronder voor welke groep je informatie zoekt. 

Je hebt altijd drie dagen bedenktijd na je inschrijving. Dat betekent dat je binnen 72 uur je inschrijving ongedaan kunt maken zonder enige consequentie. Dat kun je doen door een email te sturen, te bellen, of een voicemail achter te laten.

Deze annuleringsregelingen gelden voor alle annuleringen, ongeacht de reden. Dus ook voor annuleringen in verband met ziekte of andere overmacht. We geven je in overweging om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Losse dagen/middagen/avonden

 • Hiervoor geven we geen restitutie bij annulering.

Groepen t/m een week en serie weekenden

 • Annuleer je tot twee maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 50,- annuleringskosten per persoon verschuldigd.
 • Annuleer je binnen twee maanden voor aanvang van de groep, dan gaan wij kijken of er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen. Als we passende vervanging voor je vinden rekenen we € 50,- annuleringskosten per persoon. Wanneer we geen passende vervanging vinden, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Als je tijdens de groep je deelname wilt of moet beëindigen, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Groepen langer dan een week

 • Annuleer je tot drie maanden voor het begin van de groep, dan ben je € 200,- annuleringskosten per persoon verschuldigd.
 • Annuleer je binnen drie maanden voor aanvang van de groep, dan gaan wij kijken of er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen. Als we passende vervanging voor je vinden rekenen we € 200,- annuleringskosten per persoon. Wanneer we geen passende vervanging vinden, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Als je tijdens de groep je deelname wilt of moet beëindigen, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Tantra Training

 • Voor de Tantra Training sluit je na een zorgvuldig intakeproces en bedenktijd een overeenkomst af voor deelname.
 • Indien je na het aangaan van de overeenkomst en voor de start van de Training besluit te annuleren, dan gaan wij kijken of er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen. Als we passende vervanging voor je vinden rekenen we € 495,- annuleringskosten. Wanneer we geen passende vervanging vinden, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Wanneer je gedurende de Training besluit te stoppen, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Rijping en Bloei

 • Annuleer je tot drie maanden voor het begin van het eerste blok, dan ben je € 300 annuleringskosten verschuldigd.
 • Annuleer je binnen drie maanden voor aanvang van het eerste blok, dan gaan wij kijken of er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen. Als we passende vervanging voor je vinden rekenen we € 300,- annuleringskosten. Wanneer we geen passende vervanging vinden, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Wanneer je gedurende de reeks van vier blokken besluit te stoppen, ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Tantrische Mysterieschool

 • Annuleer je tot drie maanden voor het begin van de cyclus, dan ben je € 100 annuleringskosten verschuldigd.
 • Annuleer je binnen drie maanden voor aanvang van de cyclus, dan gaan we kijken of er iemand van de wachtlijst je plaats kan innemen. Als we passende vervanging voor je vinden rekenen we € 100,- annuleringskosten. Wanneer we geen passende vervanging vinden, dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.
 • Wanneer je gedurende de cyclus besluit te stoppen, ben je het volledige bedrag verschuldigd.