Meesterschap in Mantra niveau 2

Shodasha Upacara:

Dit is een zestiendelig Tantrisch healing ritueel: een Puja, met geavanceerde mantra's en rituele gebaren (Mudra's). Elk van de zestien onderdelen is daarbij een op zichzelf staande beoefening.

Er zijn talrijke vormen van 'eer betuigen' onder de Hindoes, waarvan Puja een van de populairste is. Het meest geaccepteerde en gevolgde systeem van Puja is de Shodasha - Upachara Puja, of 16-voudige verering.

Het belangrijkste doel van deze type Puja is tweeledig. In de eerste plaats is het om de vijf zintuigen van hen die de Puja doen te openen en hem of haar te brengen tot een hoger niveau van bewustzijn. Ten tweede is het gebaseerd op de Indiase tradities van het eren van een gast, waarbij elke upachara een dienst is aan de godheid die aanwezig is in het beeld voor de duur van de Puja. Evident gaat het hierbij niet om de verering van een object buiten onszelf, maar om onszelf te herkennen als een manifestatie van de kwaliteiten die we in het beeld van de godheid gereflecteerd zien.

Zoals aanwezigheid, bewustzijn en openheid bij een Puja voor Shiva of schoonheid, wijsheid en kunstzinnigheid bij een Puja voor Saraswati.

1. Dhyāna - Mediteren op de godheid die wordt aangeroepen.

2. Āvāhana - Het uitnodigen van de godheid in het altaar.

3. Āsana - De godheid een plaats geven.

4. Pāḍya - De voeten van de godheid wassen met schoon water.

5. Ārghya - Het aanbieden water om handen en mond te spoelen.

6. Āchamana - Het aanbieden water om te drinken.

7. Snāna - Het baden van de godheid.

8. Vāstra - Het aankleden van de godheid.

9. Yagnopaveetham - Het aanbieden van een schone heilige draad.

10. Gandha - Het toedienen van verse sandelhoutpasta.

11. Pushpa - Het aanbieden van verse bloemen tijdens het zingen van de bijbehorende Mantra’s.

12. Dhoopa - Het verspreiden van wierook over het altaar.

13. Deepa - Vuurceremonie om de vers versierde godheid te verlichten.

14. Naivedya - Het offeren van voedsel.

15. Tāmbula - Het aanbieden van een verfrissende mix van Betel bladeren.

16. Pradakshina & Namaskara - Ommegang rond het altaar en afscheid nemen van de godheid.

 

Vijf belangrijker dan de rest

Van deze zestien onderdelen zijn er vijf belangrijker dan de rest. Deze vijf worden samen de Pancha - Upacharas genoemd en zijn gandha, pushpa, dhoopa, deepa en naivedya. Ze staan in relatie tot de vijf zintuigen; Gandha – Voelen; Pushpa - Horen; Dhoopa - Ruiken; Deepa - Zien; Naivedya - Proeven.

Veel van de onderdelen, zo niet alle, gaan gepaard met Mantra en Ritueel.

 

Hoe gaan we het leren?

Russill biedt een uitgebreid online lesprogramma en lesbegeleiding in het Engels aan om je dit ritueel eigen te maken. Het bestuderen en beoefenen doe je voor het leeuwendeel op eigen kracht, inspiratie en discipline. Daarnaast komen we als groep 9 middagen bijeen om samen te oefenen, elkaar te helpen en  ondersteunen steunen. Het is Russil's stellige overtuiging dat we ons de Shodasha - Upachara in die combinatie, zonder meer, niet zonder moeite, meester kunnen maken. Om te voorkomen dat de leergang stagneert, wil Remmelt alleen die mensen in de groep die de intentie hebben daadwerkelijk tijd in te ruimen voor zelfstudie en beoefening. Dat is wat het programma vraagt. De 9 middagen en het afsluitende weekend, zonder zelfstudie en beoefening,  zullen niet voldoende zijn om 'bij te blijven'.

Praktische informatie

Je kunt je voor deze training alleen opgeven als je Meesterschap in Mantra niveau 1 hebt gevolgd.

Net zoals in 'Meesterschap in Mantra niveau 1' komen we periodiek als groep bij elkaar  Remmelt begeleidt deze samenkomsten. Ze vinden plaats in De Open Ruimte in Almere van 13:30 tot 17:30.

De data in 2020 zijn: zondag 26 juli, zondag 16 augustus, zondag 4 oktober, zondag 22 november
De data in 2021 zijn: zondag 17 januari, zondag 28 februari, zondag 4 april, zondag 23 mei en zondag 4 juli.

We sluiten het programma af van 13 tot 15 augustus 2021 met een tweedaagse bijeenkomst met Russill in ‘Herberg de Dieken’ in Holten. Russill help ons dan het geleerde te vervolmaken. Zie het als een initiatie waarna je in staat bent de Shodasha - Upachara zelfstandig te geven.

Gaande het jaar houden Russill en Remmelt intensief contact om het programma bij te sturen en aan te vullen als blijkt dat het nodig is.

In afwachting van de start van dit programma eind juni 2020 krijgen we gratis toegang tot een uitstekend online zelfstudie programma dat mantra en Tantra combineert: ‘Enlightened Mantra Practitioner’. Dit programma kost normaliter €216,-. Meer informatie daarover vind je op schoolofmantra.com/emp.

De prijs voor Meesterschap in Mantra Niveau 2 - Shoasha Upacara bedraagt €1575,- 
(Alleen het online lesprogramma van Russill kost normaal gesproken €1550,-)

Aanvullende begeleiding:

Russill biedt de mogelijkheid is om losse privé sessie(s) bij hem te boeken. De aard van deze sessies verschilt van wat jullie bij het Centrum voor Tantra gewend zijn. Voorafgaande aan een sessie met Russill vul je een vragenlijst in waarin je duiding geeft aan de aard van je vraag. Russill gebruikt die informatie om de sessie specifiek op je vraagstuk te laten aansluiten met passende coaching, training en toegespitste oefeningen.

Na afloop krijg je de sessie opgestuurd als audio- en videobestand.

De prijs hiervoor bedraagt €160 per sessie. (Het honorarium dat Russill de afgelopen 4 jaar heeft ontvangen voor privé sessies bedraagt €260,-).

Voor degenen die er bij aanvang zeker van willen zijn dat ze privé sessies van Russill kunnen krijgen, bestaat de mogelijkheid een bundel van 4 sessies verdeeld over het lopende jaar bij hem boeken. Die sessies worden ruim van te voren afgesproken zodat er gegarandeerd tijd voor je gereserveerd is in zijn volle agenda

Voor deze sessies geldt dezelfde procedure als hierboven beschreven bij de losse privésessie(s)

De prijs voor de bundel bedraagt:

€580,- voor de 4 sessies (€145 per sessie).

Aanvullende begeleiding boek en betaal je direct bij Russill zonder tussenkomst van het Centrum voor Tantra.Meer mantra groepen:

De Yoga van Klank – duik diep in de Tantrische Mantra
Vedische- en Tantrische Mantra’s laagdrempelig en informeel
Meesterschap in Mantra niveau 1
A Studio Experience with Russill Paul and Friends
The Yoga of Sound – a dive deep into Tantric Mantra

Datum
26-07-2020
16-08-2020
04-10-2020
22-11-2020
17-01-2021
28-02-2021
11-04-2021
23-05-2021
13-08-2021 t/m 15-08-2021

Staf
Remmelt van Kleef
Russill Paul

Locatie
De Open Ruimte – Almere

Kosten voor deze groep (p.p)
€ 1575,- (incl. € 251,51 btw)

Opbouw van deze kosten:

Kosten training (p.p)
€ 1335,- (incl. € 231,69 btw)

Kosten verblijf (p.p)
€ 240,- (incl. € 19,82 btw)

3

Het is heel goed voor mijn kinderen dat ik de week heb gedaan. Ik geloof dat ik zachter ben, en dat ik ze veel meer help om het plezier een beetje te laten stromen in huis. Ik heb meer respect voor de verlangens en behoeftes die we hebben, ook die van mezelf. Ik doe veel minder moeilijk.

Dat is de grootste verandering: ik doe minder moeilijk.

I.G.

Deze manier van werken, zo in de confrontatie met elkaar, was zo ongelofelijk bullshitproof. Zo prachtig. Als ik het opschrijf sta ik er alweer vurig van te houden.

I.G.

Mag ik ook nog even zeggen dat mijn leven erg veranderd is sinds de kerstweek? Niet uiterlijk, ik doe nog steeds grofweg dezelfde dingen in hetzelfde huis met dezelfde mensen en hetzelfde werk. Maar ik heb zoveel geleerd, en dat werkt nog steeds door in alles.

I.G.